Organizační struktura

Organizační struktura

telefon: 116 000

Podporují nás

  • Odborným garantem služby 116 000 je MV ČR.
  • Provoz služeb je spolufinancován MPSV ČR
  • Hlavní telekomunikační partner organizace.
  • Správce informačních systémů organizace.