Cesta z krize, z. ú.

 • Jsme tým kvalifikovaných profesionálů, kteří mají praktické zkušenosti s poskytováním pomoci lidem v krizové situaci.
 • Zabýváme se problematikou ohrožených dětí. Do ČR jsme uvedli evropskou krizovou linku 116 000 pro rodiny, příbuzné, pedagogy a zainteresovanou veřejnost.
 • Oživili jsme také myšlenku jednotného čísla 116 123, kde poskytujeme první psychickou pomoc pro dospělé.
 • Stručný přehled našeho dosavadního úsilí najdete zde.

Cesta z krize z. ú. je vedena pod spisovou značkou U 373 u Městského soudu v Praze.

Jsme poskytovatelem sociální služby telefonické krizové pomoci rozhodnutím MHMP ze dne 10. března 2016 pod číslem jednacím MHMP 416944/2016.

Jsme držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve stanoveném rozsahu dle rozhodnutí MHMP ze dne 30. března 2016 pod číslem jednacím MHMP 539594/2016.

Pověřením MPSV jsme zařazeni mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Co děláme

Gestorem Linky pro rodinu a školu 116 000 je MV ČR, s nímž spolupracujeme na projektu
Pomozte mě najít včas.

Patříme do rodiny evropských krizových linek 116 000, které spolupracují zejména v případech mezinárodních únosů dětí.

Jsme členem Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti (Missing Children Europe).

Jsme členem České asociace pracovišť linek důvěry (CAPLD).

Aktuality

říjen 2020

Děti si přejí, aby rodiče po rozvodu hledali řešení

Dnešním dnem začíná Týden mezinárodní mediace, jehož cílem je připomenout důležitost rodinné mediace v případě rodičovského únosu. Mediace je způsob řešení, který je v Evropě využíván nedostatečně, ačkoliv v rámci nedávného průzkumu MCE bylo zjištěno, že si děti přejí, aby jejich rodiče v těchto případech hledali řešení, a současně věří, že mediace tomu může napomoci. Tento týden MCE a její členové podpoří napříč Evropou přání dětí tak, že budou apelovat na rodiče, aby v případě odluky usilovali o dohodu prostřednictvím aktuální kampaně #HearMeOut

   Více

Počet mezinárodních sňatků je v Evropě, kontinentu bez hranic, na vzestupu; jedná se vždy o sňatek cizince se státnímpříslušníkem některého evropského státu. V několika posledních letech se jejich počet v Evropě vyšplhal na 240 až 250 000, a tak podíl smíšených manželství činí již 15 %. V některých případech se manželství rozpadají a eskalují do rodinných konfliktů. Když rodič cestuje s dítětem do zahraničí bez souhlasu druhého rodiče, hovoříme o mezinárodním únosu. V Evropě tvoří únosy dětí ze strany rodičů téměř čtvrtinu případů pohřešování dětí zaznamenaných evropskými krizovými linkami pro pohřešované děti.

Řešení rodičovských únosů u soudu je nejčastější způsob vypořádání se s těmito rodinnými konflikty, avšak tato zkušenost může být pro dítě velmi traumatická: dítě se stává předmětem sporu a je obvykle svědkem bitvy rodičů o poskytování zákonné péče, což může trvat i několik let. Na rozdíl od toho se mezinárodní rodinná mediace ukázala jako účinnější a méně konfliktní řešení. V procesu mediace spolupracují vyškolení odborníci přímo s rodiči při hledání řešení, které je vhodné pro specifickou rodinnou situaci, je přijatelné pro obě strany a na první místo jsou kladeny potřeby a blaho dítěte.

Děti jsou přesvědčeny, že rodiče jsou nejpovolanější k tomu, aby rozhodovali o jejich budoucnosti. Přejí si, aby jejich rodiče hledali řešení společně, a věří, že jsou toho schopni. Někdy jsou konflikty tak vyhrocené, že je k dosažení řešení v nejlepším zájmu dítěte nutno vyhledat pomoc. Mediace může být skvělým nástrojem, jak rodičům pomoci. Prostřednictvím této kampaně #HearMeOut dáváme všem rodičům v Evropě jasný signál, aby se zaměřili především na řešení bez konfliktů a jednali v zájmu svých dětí.
- Hilde Demarré, referentka pro politiku Missing Children Europe (podílela se na shora uvedeném výzkumu)

Mediace je dobrovolná a důvěrná. Z tohoto důvodu dohody o mediaci fungují z dlouhodobého hlediska lépe, protože to oba rodiče považují za spravedlivé řešení. Z hlediska časové náročnosti a nákladů jsou efektivnější než soudní spory.

Missing Children Europe, nadnárodní sdružení podporující pohřešované děti a sítě mediátorů v rámci Týdne mediace zahajuje různé iniciativy, jejichž cílem je podpora mediace ve prospěch všech zúčastněných stran, včetně rodičů, mediátorů a profesionálů, jako jsou právníci, aby konečně tento postup vyjednávání jako jedno z nejlepších řešení pro zajištění blahobytu dítěte dostalo do povědomí právních orgánů a zajistilomu jejich podporu.

Missing Children Europe

Missing Children Europe (MCE) je Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti, zastupující 31 organizací z 27 evropských zemí.
Missing Children Europe koordinuje síť 178 vyškolených přeshraničních mediátorů, kteří pomáhají předcházet a řešit přeshraniční rodinné konflikty včetně rodičovských únosů. Pro více informací ohledně přeshraniční mediace klikněte zde.
Cesta z krize, z. ú. provozuje Linku 116 000, která je určena problematice ztracených, pohřešovaných, sexuálně zneužívaných a jinak ohrožených dětí. Co je mediace a jak funguje? Shlédněte video zde.

Kontakt:
Hilde Demarré
Policy Officer, Missing Children Europe
Hilde.demarre@missingchildreneurope.eu
+32 478 97 87 76

Jarmila Kubáňková
metodička služeb Cesty z krize, z. ú.
jarmila.kubankova@cestazkrize.net
+ 420 777 961 982

duben 2020

Na transparentní účet CzK přibylo téměř 49 tisíc korun!

Děkujeme všem dárcům i České televizi, která nám umožnila vystoupit v pořadu Kde domov můj dne 21/04/20.

červenec 2019

Chat na Lince pro rodinu a školu je od srpna opět v provozu!

S radostí oznamujeme, že od srpna je chatové poradenství opět v provozu, a to v obvyklém rozsahu, tj. každý den od 15,00 do 18,00.

červenec 2019

Pozastavení chatu na lince 116 000

Vzhledem k nestabilní situaci ve financování sociálních služeb jsme nuceni od 01.07. pozastavit chat na Lince pro rodinu a školu 116 000. Oproti tomu na Lince první psychické pomoci 116 123 naopak chat spouštíme, bude v provozu každý den od 14.00 do 17.00. O dalších případných změnách budeme neprodleně informovat.

březen 2019

Jak poznám, že je moje dítě šikanováno?

A proč vzrůstá násilí na sociálních sítích? Chcete-li znát odpovědi, podívejte se na tento rozhovor v pořadu Snídaně s Novou.

Video:

Více
listopad 2018

Podpořte Cestu z krize, když nakupujete!

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.

Uděláte to takto:

 1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz
 2. Vyberete naši organizaci a e-shop na kterém chcete nakoupit
 3. Nakoupíte, jak jste zvyklí

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, TADY najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují "zbytečně" :)

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

Více
červen 2017

Audit 2016

Více
duben 2017

Změna provozní doby krizové linky

Od zítřka měníme provozní dobu krizové linky 116 123 na 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků. Jsme tu pro vás 365 dní v roce v čase 8:00 – 18:00.Kontaktujte nás

 • Cesta z krize, z. ú.
 • Plaská 589/11
 • 150 00 Praha 5 - Malá Strana

právní forma: zapsaný ústav,
spisová značka U 373 vedená
u Městského soudu v Praze

 • ID datové schránky: x6qdmuq
 • IČ: 22753974
 • číslo bankovního účtu: 6044880369/0800
 • Facebook


Kontakt na vedení a správní radu:

Jarmila Kubáňková
ředitelka ústavu
jarmila.kubankova@cestazkrize.net
+420 777 961 982

Hana Tryznová
předsedkyně správní rady
hana.tryznova@cestazkrize.net
+420 777 169 545

Helena Brýdlová
členka správní rady
helena.brydlova@cestazkrize.net

Petr Kužvart
člen správní rady
petr.kuzvart@cestazkrize.netOrganizační struktura.

Máte-li k naší činnosti podněty, připomínky, stížnosti, podívejte se sem.

Podporují nás

 • Odborným garantem služby 116 000 je MV ČR.
 • Provoz služeb je spolufinancován MPSV ČR.
 • Hlavní telekomunikační partner organizace.
 • Správce informačních systémů organizace.
 • Personální společnost PŘEDVÝBĚR.CZ
  se v roce 2021 stala naším partnerem
 • Společnost ČPP se v roce 2021 stala
  naším partnerem
 • Společnost Wienerberger se v roce 2022
  stala naším partnerem
 • Společnost Ewals Cargo Care se v roce 2022
  stala naším partnerem
 • Organizace IOM se v roce 2023
  stala naším partnerem

Mediální partner

 • Společnost LCG New Media je od roku 2023
  naším mediálním partnerem

Spolupracujeme

 • Odborný garant
  pro problematiku šikany.
 • Pravidelně publikujeme
  v časopisech věnovaných školství.
 • Jsme součástí poradny
  MINIMALIZACE OHROŽENÝCH.
 • Jsme součástí poradny
  a připravujeme videa proti šikaně.
 • Společně mluvíme o duševním zdraví
  i nemocí NA ROVINU.
 • Podporujeme šťastné mateřství.
 • Usilujeme o zvýšení kvality života osob s rozvíjejícím se
  duševním onemocněním s projektem VIZDOM. 

Jsme členy